Formularz nadania DPD/DHL

image_print
Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD/ DHL – zakładka Ogólne

Na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zamówienie kuriera dla pojedynczego zlecenia . Domyślnie ma to miejsce z terminem widocznym na formularzu, na zakładce [DHL]/ [DPD]. Użytkownik może zmienić termin ręcznie przed wybraniem opcji zamówienia kuriera.

W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia, dla którego zamówiono kuriera. W razie takiej konieczności należy skontaktować się z kurierem osobiście.

Zakładka [Ogólne]: 

 • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
 • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
 • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
 • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
 • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
 • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
 • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia. 


Zakładka [Paczki i usługi]: 

 • widok dla DPD:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki DPD – zakładka Paczki i usługi
Dotyczy wersji: 2018.6.1
 • widok dla DHL:
Formularz Zlecenia nadania przesyłki DHL – zakładka [Paczki i usługi]

Tabela Paczki:

 • jeśli w konfiguracji zaznaczono Domyślna paczka, automatycznie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość). Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.
  Użytkownik może z poziomu zlecenia wybrać inny rodzaj paczki – standardowa/ przesyłka kopertowa/ przesyłka paletowa.
  Dla DPD wszystkie paczki dodawane na zlecenie muszą mieć ten sam rodzaj . Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.
  Dla przesyłek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiarów.
  Uwaga
  Podczas zmiany typu paczki na formularzu DPD dane domyślne paczek są pobierane od nowa z konfiguracji.
 • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr w konfiguracji DPD: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.
 • Zawartość – można podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji. Dla DHL jest to oddzielne pole – obowiązkowe do wypełnienia.

Na zleceniu można ponadto podać:

 • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DPD można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
 • kwotę pobrania – w konfiguracji firmy kurierskiej można określić automatyczne ustawianie pobrania.
  Wartość maksymalna pobrania to: dla DHL – 11 000,00 PLN i dla DPD – 15 000,00 PLN.
 • wartość ubezpieczenia przesyłki – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie.
  Dla DHL – jest to zawsze wartość w pełnych złotych, w przypadku pobierania wartości brutto z dokumentu zostanie ona zaokrąglona do pełnych złotych wzwyż. Jeśli podano kwotę pobrania, należy również podać wartość ubezpieczenia (musi być ona nie mniejsza niż kwota pobrania).Wartość maksymalna ubezpieczenia to:

  • dla DHL – 100 000 PLN,
  • dla DPD – 500 000,00 PLN.

   

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Powiadomienie E-Mail/ SMS – preawizacja – dzięki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informację w wiadomości e-mail oraz sms o nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia (dotyczy DHL).

Przesyłka zwrotna – usługa polegająca na przyjęciu od odbiorcy, przy wydawaniu mu paczki, innej przesyłki adresowanej do nadawcy przesyłki pierwotnej (dotyczy DPD).

Dane z serwisu firmy kurierskiej:

 • widok dla DPD:

Dotyczy wersji: 2018.1.1
 • widok dla DHL

Na tej zakładce wyświetlane są dane pobierane serwisu firmy kurierskiej. 

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.

Dotyczy wersji: 2018.1.1
 Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą. 

Nr protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera (nie dotyczy DHL).

Dotyczy wersji: 2018.1.1
 Nr zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską. 

W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę. [/su_list]

 – podgląd/ wydruk Protokołu Odbioru (dotyczy DPD, Sendit).

 – podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu (dotyczy DPD, Sendit).

Dotyczy wersji: 2018.1.1

 – podgląd/ wydruk Potwierdzenia Nadania Przesyłki (dotyczy DHL). Drukowany jest raport dla wszystkich przesyłek zarejestrowanych w systemie kuriera z datą nadania taką, jak ta ustawiona na ZNP. Do raportu brane są tylko te przesyłki, dla których wydrukowano uprzednio list przewozowy.

 – podgląd/wydruk Listu Przewozowego (dotyczy DHL). Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu.

Status – status przesyłki.

Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Zakładka [Dokumenty]:

W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?