Nadanie przesyłki

image_print

W menu głównym programu na zakładce [Ogólne], pod przyciskiem  – Nadanie przesyłki dostępna jest lista przesyłek kurierskich.

Lista zawiera kolumny: 

 • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
 • Data zgłoszenia– data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
 • Status – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym. Dokumenty Anulowane (dotyczy Sendit) na liście są w kolorze czerwonym.
 • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
 • Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
 • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
 • E-Mailadres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Telefonnumer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
 • Status przesyłkistatus przesyłki pobierany z serwisu firmy kurierskiej.
 • Data statusudata nadania statusu pobierana z serwisu firmy kurierskiej.
 • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
 • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia (nie dotyczy Sendit),
 • Spedytor – spedytor, u którego realizowane jest ZNP,
 • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.

Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny:

Numer protokołu odbioru – nadawany podczas wydruku protokołu odbioru z poziomu listy zleceń bądź z formularza(nie dotyczy DHL).

Numer zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień.

W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską.

Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:

 – pobieranie szczegółów zleceń (dotyczy Sendit). Opcja aktualizuje informacje widoczne na trzeciej zakładce formularza zlecenia na podstawie informacji pobranych z Sendit.pl.

 – zamówienie kuriera. Przycisk pozwala na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń (dotyczy Sendit).

Dotyczy wersji: 2018.1.1

Dla DHL, DPD (nie dotyczy Sendit) po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier:

Jeżeli w konfiguracji firmy kurierskiej zaznaczono Posiadam umowę na stały odbiór przesyłek, wówczas ta opcja nie zamawia kuriera (DPD/DHL), ale służy tylko do zarejestrowania wybranych zleceń w systemach kuriera celem nadania nr przewozowego i wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych. Dla DPD okno Planowany przyjazd kuriera nie pojawia się, dla DHL można ustalić preferowaną datę przekazania przesyłki kurierowi (sekcja dotycząca godziny nie jest widoczna).

Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.

Dotyczy wersji: 2018.1.1
Uwaga
Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem (dotyczy DPD, DHL). Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach danego spedytora, do których zlecany był odbiór.

Błędy zwrócone przez serwisy kuriera DPD, DHL będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.

Uwaga
Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit na zakładce [Szablon spedycji] zaznaczono Przed wysyłką zlecenia zawsze wyświetl wycenę, nie jest możliwe seryjne zamówienie kuriera. Dla takich zleceń należy zamawiać kuriera z poziomu formularza.

wydrukowanie protokołu odbioru:

 • dla DPD – opcja powoduje nadanie nr protokołu odbioru na poszczególnych zleceniach. W przypadku kilku adresów nadawczych, drukowane jest tyle PO, ile adresów nadawczych na zleceniach.
Uwaga
Każdorazowe wygenerowanie protokołu odbioru skutkuje nadaniem dla zlecenia nowego numeru protokołu odbioru. Kurierowi należy przekazać najnowszy protokół.
Wskazówka
Aby zweryfikować zgodność wydruku protokołu odbioru o danym numerze z listą zleceń, które mają przypisany taki numer, można pogrupować listę zleceń po kolumnie Numer protokołu odbioru.
Dotyczy wersji: 2018.1.1
 • dla DHL drukowane jest Potwierdzenie nadania przesyłki dla wszystkich zleceń z danego dnia łącznie z tymi, które zostały utworzone bezpośrednio przez serwis DHL, stąd wydruk może się różnić z danymi widniejącymi w programie. W raporcie uwzględnione są te zlecenia z programu, dla których wcześniej wydrukowano list przewozowy.
 • dla Sendit przed wydrukowaniem protokołu odbioru należy pobrać szczegóły zlecenia. Dla każdego zlecenia drukowany jest oddzielny PO.
Dotyczy wersji: 2018.5.1

 – Drukuj list przewozowy – seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?