Lista rozrachunków- zakładka Rozrachowane

image_print

Lista jest dostępna w menu Księgowość/ Rozrachunki. Listy rozrachunków nierozrachowanych i rozrachowanych obejmują wszystkie nierozrachowane i rozrachowane dekrety, niezależnie od okresu obrachunkowego.

Lista dekretów rozrachowanych

Lista dekretów rozrachowanych zawiera następujące kolumny:

 1. Dokument – numer dokumentu.
 2. Numer dziennika.
 3. Nr dziennika cząstkowego.
 4. Data – data księgowania.
 5. Data operacji data operacji z pozycji dokumentu źródłowego.
 6. Termin.
 7. Konto – konto księgowe, dla którego wyświetlona jest lista rozrachowanych dekretów.
 8. Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.
 9. Kwota – kwota dekretu.
 10. Rozrachowano Wn (Dt) – Kwota, rozrachowana po stronie Wn (Dt).
 11. Rozrachowano Ma (Ct) – Kwota, rozrachowana po stronie Ma (Ct).
 12. Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.
 13. Opis – opis dekretu.
 14. Waluta – waluta dekretu.
 15. Zwłoka – wykazuje ile dni po terminie został zapis rozrachowany. Ilość dni zwłoki jest liczona jako różnica daty rozrachunku i terminu płatności.

Istnieje możliwość ukrywania określonych kolumn na liście rozrachunków.

Na liście dostępne są następujące parametry filtrowania:

Konto – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachunkowego z Planu Kont.

Konto rozrachowujące – przycisk, który umożliwia wybranie konta rozrachowującego z Planu kont. Plan Kont jest zawężony do typu kont Rozrachunkowe. Pole jest aktywne po wybraniu konta księgowego w polu Konto.

Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania.

Bufor – widoczne również zapisy w buforze księgowym.

Rozrachowane: Częściowo/Całkowicie – parametry służą do ukrywania rozrachowanych dekretów częściowo/całkowicie

Rozrachowane: Wn (Dt)/ Ma (Ct) – parametry służą do ukrywania odpowiednio rozrachowanych dekretów po stronie Wn (Dt) lub Ma (Ct)

Dla różnych kont – w przypadku wyboru różnych kont księgowych w polach Konto i Konto rozrachowujące zaznaczenie parametru powoduje wyświetlanie tylko tych rozrachunków, które zostały rozrachowane między dwoma różnymi kontami księgowymi. Zaznaczenie parametru Dla różnych kont nie jest zapamiętywane przy ponownym wejściu na zakładkę [Rozrachowane]. Jeżeli w polu Konto i Konto rozrachowujące jest wybrane to samo konto to po włączeniu tego parametru lista będzie pusta.

Numer dokumentu – zawęża listę do dekretów, które mają wpisany w polu Numer dokumentu wybrany ciąg znaków.

Opis – zawęża listę dekretów do takich, które w polu Opis zawierają zadany ciąg znaków.

Id. księgowy – zawęża listę dekretów do takich, które w polu Id księgowy mają wpisany zadany ciąg znaków.

Termin płatności – filtr na termin płatności z możliwością wybrania za jaki okres mają zostać zawężone dekrety.

Na zakładce [Rozrachowane] w kolumnie Dokument istnieje możliwość zaznaczania poszczególnych dekretów. Po zaznaczeniu wybranych głównych pozycji dekretów i wciśnięciu ikony kosza lub wyboru z menu kontekstowego opcji Usuń następuje seryjne usunięcie rozrachowanych dekretów. Usuwane są wszystkie rozrachunki w ramach danego rozrachunku. Przykładowo, gdy jeden dekret rozrachowany jest z trzema innymi to usuwane są wszystkie trzy pary rozrachunków. Warunkiem usunięcia rozrachunku jest nie uwzględnienie danych dekretów na nocie odsetkowej.

Można również usuwać tylko wybrane podrzędne dekrety wchodzące w skład rozrachunku, bez konieczności usuwania całości rozrachunku (przykładowo rozrachowany jeden dekret z trzema innymi). W tym celu wystarczy zaznaczyć jeden z dekretów wchodzących w skład rozrachunku i ikoną kosza lub z menu kontekstowego go usunąć. Dekrety pozostałe wchodzące w skład rozrachunku nadal pozostaną rozrachowane.

Czy ten artykuł był pomocny?