W jaki sposób dla pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze w przypadku, gdy pracownik miał w miesiącu dwie nieobecności: zwolnienie chorobowe oraz urlop wypoczynkowy?

image_print

W przypadku wystąpienia w jednym miesiącu nieobecności typu ‘urlop wypoczynkowy’ oraz nieobecności typu ‘zwolnienie ZUS’ mamy do czynienia z różnymi pomniejszeniami wynagrodzenia zasadniczego. Pomniejszenia z tytułu nieobecności dokonywane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 62 z 1996 r., poz. 289).

Przykład

Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 2100,00zł brutto jest nieobecny od 02.03.2018 r. do 23.03.2018 r. z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, oraz w dniu 26.03.2018 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc marzec jest następujące:

pomniejszenie o 1/30 (§ 11 RMPiPS) 2100zł / 30 * 22 dni zwolnienia = 1540 zł

pomniejszenie proporcjonalne (§ 12 RMPiPS) 2100 zł / 176h (wymiar miesiąca marca 2018) * 8h (ilość godzin urlopu) = 95,45 zł

Wartość wynagrodzenia zasadniczego po pomniejszeniach wynosi: 2100 zł – 1540 zł – 95,45 zł = 464,55 zł

 

Czy ten artykuł był pomocny?