Co warto wiedzieć o wydrukach Ksiąg rachunkowych z programu?

image_print

Wydruki ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości spełniają warunki:

  1. Są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą
  2. Posiadają zrozumiałą nazwą księgi, której dotyczą
  3. Są wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia
  4. Każda strona księgi rachunkowej jest automatycznie numerowana, z wyraźnym oznaczeniem ostatniej („koniec wydruku”)
  5. Na kolejnych stronach księgi rachunkowej ma miejsce sumowanie zapisów, przy czym została zapewniona kontrola ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald
  6. Są oznaczone nazwą programu przetwarzania (jego aktualnej wersji).

Czy ten artykuł był pomocny?