Jak stworzyć schemat księgowy?

image_print

Dla każdego przedsiębiorcy ważne jest, aby usprawnić proces księgowania dokumentów. W programie Comarch ERP Optima masz możliwość generować zapisy z ewidencji pomocniczych za pomocą wzorców księgowań. Mechanizmy te nazwano schematami księgowymi, ponieważ ich konstrukcja opiera się na dekretach księgowych. Aby dodać schemat księgowy wystarczy, że wykonasz następujące kroki:

 1. Otwórz Księgowość/Inne/Schematy księgowań
 2. Wybierz typ schematu, przykładowo Rejestr sprzedaży VAT
 3. Naciśnij ikonę 
 4. Na otwartym formularzu schematu księgowego wpisz Symbol oraz wybierz Dziennik
 5. Za pomocą  dodaj element schematu księgowego wg podanego wzoru: 
  • Za pomocą przycisku konta księgowego Konto Wn, z listy wybierz konto syntetyczne rozrachunkowe 201-2-1 (Rozrachunki z odbiorcami), w polu Podział na słowniki: Podmioty.
  • W definicji kwoty – wybierz Kwota/Brutto/Razem, skutkuje to pojawieniem się w okienku obok makra @Brutto.
  • Przyciskiem dyskietki zapisz zmiany
 6. Dodaj drugą pozycję schematu:
  • Za pomocą przycisku Konto Ma, z listy wybierz konto analityczne 731-2 (Sprzedaż towarów), Podział na słowniki: Brak.
  • Kliknij Kwota/ Netto/ Razem, w okienku obok makra pojawi się @Netto.
  • Przyciskiem dyskietki zaakceptuj daną pozycję schematu.
 7. Dodaj trzecią pozycję schematu:
  • Za pomocą przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne 221-2 (VAT należny), Podział na słowniki: Brak.
  • W definicji kwoty klikamy Kwota/Vat/Razem, co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Vat.
  • Przyciskiem dyskietki akceptujemy daną pozycję schematu.
 8. Ikoną  zapisujemy cały schemat.

Czy ten artykuł był pomocny?