Informacja ID 24098 „Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.”.

image_print

Komunikat informuje o niepoprawnie wybranej strefie i opisie nadgodzin przy próbie odnotowania na kalendarzu pracownika odbioru nadgodzin.

Na formularzu wejścia w dniu w kalendarzu (Nie)obecności pracownika znajduje się pozycja 'Odbiór nadgodzin’ z rozwijaną listą znaczników:

O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy),

O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy),

W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy),

W.NP – wolne za nadgodziny – niepłatne (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy).

Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy więc pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy (np. praca podstawowa), a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy nie wliczane do czasu pracy (np. przerwa). Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika jest od razu sygnalizowane taką informacją.

Szczegółowe informacje na temat odbioru nadgodzin są opisane w biuletynie OPT035 – Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych.

Czy ten artykuł był pomocny?