Komunikat ID -2147418113 „Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia.”

image_print

Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.

Czy ten artykuł był pomocny?