Komunikat ID 24124 „Czy skorygować czas pracy pracownika ?”

image_print

Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź „Tak” spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika – zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie „akord” (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy „akord” – wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.

Czy ten artykuł był pomocny?