Na formularzu dokumentu nie widać kursu za wybrany dzień pomimo, że dokonano importu średniego kursu NBP, co może być tego przyczyną?

image_print

Aby po imporcie notowań kursów ze strony Narodowego Banku Polskiego (dla typu kursu NBP) kursy zostały zapamiętane należy w kolumnie Dodawać wybrać Tak oraz po imporcie nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w menu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty notowanie dla Typu kursu waluty: NBP zostanie zapamiętane.

Czy ten artykuł był pomocny?