Czy jest możliwość podpisywania plików JPK_VAT podpisem zaufanym z ePUAP?

image_print

Po prawidłowym wygenerowaniu pliku JPK_VAT, kliknij w Wyślij podpisem zaufanym”.

 

Krok 1 – Kliknij w Skopiuj link do schowka

Po skopiowaniu należy kliknąć w przycisk ‘Kliknij tutaj, aby przejść do strony logowania’.

Krok 2 – Otworzy się link: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym. Jeśli nie widzisz takiego okienka, to kliknij w link www.epuap.gov.pl/wps/portal. Na tej stronie w górnej części ekranu widoczny będzie tekst: „Masz firmę? Podpisz JPK_VAT podpisem zaufanym.” Wybierz: Podpisz Podpisem Zaufanym.

W przypadku otwarcia strony obywatel.gov.pl, kliknij w „Podpisz JPK_VAT”.

Następnie kliknij w „Wybierz plik z dysku

To co skopiowałeś w Kroku 1 wklej w polu „Nazwa pliku” (np. CTRL + V).

Po prawidłowym wczytaniu pliku JPK_VAT, kliknij w „Podpisz podpisem zaufanym”.

Pojawi się strona do logowania do profilu zaufanego. Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail i hasła lub wykorzystując odpowiedni bank.

W sytuacji, gdy Profil Zaufany zakładany był za pomocą aplikacji bankowej, proces podpisywania pliku wygląda nieco inaczej. Użytkownik po wyborze opcji Podpisz podpisem zaufanym zobaczy swoje dane i ponownie wybiera Podpisz podpisem zaufanym.

Po tej operacji pojawi się okno potwierdzenia podpisania profilem zaufanym.

Po potwierdzeniu pojawi się informacja: ‘Twój dokument został poprawnie podpisany’. Po wykonaniu tych czynności za pomocą opcji „Zapisz” należy zapisać plik JPK_VAT na dysk.

Krok 3 – Kliknij Wybierz podpisany plik JPK.

Wybierz podpisany plik, który wcześniej zapisałeś.

Pojawi się komunikat: „Czy chcesz teraz wysłać podpisany plik?”

Wybór opcji „Tak” powoduje wysłanie pliku JPK, który otrzyma na liście status: Wysłano/Nie odebrano UPO.

Wybór opcji „Nie” powoduje, że plik na liście otrzyma status Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano, może on zostać wysłany później.

Wskazówka
  1. Plik JPK Comarch ERP Optima zapisuje w katalogu ustawionym w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny. Każda firma ma swój katalog, a pliki przeznaczone do podpisu przez e-PUAP znajdują się w podkatalogu o nazwie ePUAP.
  2. Za pomocą podpisu zaufanego możemy równocześnie podpisać wyłącznie jeden plik JPK. Nie ma możliwości podpisywania wielu plików jednocześnie.
  3. Plik JPK podpisany podpisem zaufanym może zostać wysłany wyłącznie z tego komputera, na którym został skierowany do podpisu i podpisany.
  4. Po wybraniu opcji wysyłki pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano jest on od razu wysyłany. Nie ma konieczności ponownego podpisywania pliku JPK. Pliki o tym statusie można wysyłać seryjnie z listy.
  5. Usunięcie z listy pliku o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano – usuwa również plik z podkatalogu E‑PUAP.
  6. Pliku JPK o statusie Podpisany podpisem zaufanym/Nie wysłano nie można wysłać za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przy próbie takiej wysyłki pojawia się komunikat błędu.
  7. Wysyłka pliku JPK za pomocą podpisu zaufanego nie jest dostępna z programu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Czy ten artykuł był pomocny?