VAT, AKC-WW

image_print

Nazwa skrócona – miejsce na wpisanie nazwy skróconej firmy.

Podatnik jest osobą fizyczną – umożliwia odpowiednie wydrukowanie na deklaracji informacji o płatniku składek, i tak jeśli:

  • parametr nie jest zaznaczony – podatnik nie jest osobą fizyczną – na deklaracji drukowana jest pełna nazwa firmy,
  • parametr jest zaznaczony – podatnik jest osobą fizyczną i na liście wspólników jest tylko jeden właściciel – na deklaracjach drukowane są nazwisko, imię i data urodzenia wspólnika,
  • parametr jest zaznaczony – podatnik jest osobą fizyczną, a na liście jest kilku wspólników – na deklaracjach drukowane są dane firmy.

Jeśli zaznaczymy parametr Podatnik jest osobą fizyczną, pojawiają się na formularzu dodatkowe pola pozwalające wprowadzić dane osobowe podatnika, takie jak Imię, datę urodzenia, numery PESEL, dowodu osobistego oraz paszportu.

Nazwa pełna – miejsce na wpisanie pełnej nazwy firmy.

Adres (VAT, AKC-WW) – miejsce na wpisanie pełnego adresu firmy, który będzie wykorzystany na generowanych w programie deklaracjach VAT-7, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 i AKC-WW.

Przedstawiciel (VAT, AKC-WW) – imię, nazwisko, e-mail i telefon przedstawiciela firmy, składającego i podpisującego deklaracje podatkowe firmy.

Uwaga
Wszystkie dane wprowadzone w poszczególnych grupach są niezależne (tzn. mogą się różnić)

Czy ten artykuł był pomocny?