CRM i Obieg Dokumentów

image_print

CRM

Zmiany

 1. Umożliwiono wysyłanie wiadomości SMS na numery telefonów zaczynające się od 45.
 2. Na oknie zakupu pakietu SMS umożliwiono wybranie adresu e-mail innego, niż podany w konfiguracji (System/Konfiguracja/Firma lub Program/CRM/SMS). W przypadku gdy to konto zostanie ustawione jako nieaktywne, podczas zakupu paczki SMS można wskazać inny adres spośród dodanych w programie.
 3. Terminarz w programie uruchamia się z datą bieżącą. W przypadku dodania nowego lub edytowania istniejącego zdarzenia, terminarz ustawia się na pierwszy dzień w którym zaczyna się zadanie.

Poprawiono

 1. Poprawiono ustawienie ceny pozycji na fakturze wygenerowanej ze wzorca faktury cyklicznej, na którym dla pozycji dokumentu ustawiona jest grupa cenowa oraz ilość nie jest liczbą całkowitą.
 2. Poprawiono wydajność programu podczas pracy na wzorcu faktury cyklicznej, na którym znajduje się duża liczba podmiotów .
 3. Przywrócono możliwość synchronizacji skrzynki mailowej, gdy operator ma ustawioną blokadę podglądu Oferty Comarch.
 4. Przyspieszono działanie skrzynki mailowej, zawierającej dużą liczbę folderów.
 5. Na formularzu wysłanej wiadomości mailowej zablokowano możliwość edytowania pól DO, DW i UDW.
 6. Poprawiono działanie skrzynki pocztowej w zakresie wysyłania wiadomości w sytuacji, gdy program przestawi się w tryb tylko do odczytu.
 7. Umożliwiono seryjne usuwanie wiadomości e-maili ze skrzynki mailowej.
 8. Przyspieszono działanie książki adresowej, podczas wybierania adresu mailowego kontrahenta.
 9. Poprawiono obsługę znacznika ReplyTo dla wiadomości e-mail.
 10. Poprawiono przekierowanie do serwisu płatności on-line DotPay podczas zakup paczki SMS.
 11. Poprawiono ustawienie dat w terminarzu, podczas wykonywania operacji związanych z przejściem do daty dzisiejszej, oraz wyświetlaniem zadań dla wybranych Operatorów i Pracowników.
 12. Poprawiono odświeżanie filtra na liście Oferty handlowej.
 13. Edycja szablonu oferty – poprawiono działanie parametru ilość miejsc po przecinku, przy zastosowaniu makra dotyczącego ilości.

Obieg dokumentów

Nowości

 1. Udostępnianie dokumentów z Comarch BI Point dla usługi OCR. Za pośrednictwem modułu Obieg Dokumentów możliwe jest wczytywanie dokumentów z platformy Comarch BI Point w celu przetwarzania ich w usłudze OCR. Wybór opcji Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, dostępnej pod przyciskiem OCR w Rejestrze VAT, powoduje pobranie dokumentów z Comarch BI Point i zapisanie ich w Obiegu Dokumentów, a następnie wyświetlenie listy plików zapisanych w Obiegu Dokumentów. Konfiguracja funkcji została szczegółowo opisana tutaj.

Zmiany

 1. Udostępnij dla usługi OCR. Na formularzu dokumentu OBD, na zakładce [Ogólne] w obszarze Archiwum plików umożliwiono zaznaczanie parametru Udostępnij dla usługi OCR dla plików o rozszerzeniu tiff, jpeg oraz png. Parametr widoczny jest dla operatorów posiadających uprawnienie do udostępniania plików dla usługi OCR.

Poprawiono

 1. Wyświetlanie etapu bieżącego. Poprawiono wyświetlanie obszaru Etap bieżący na formularzu dokumentu OBD, na zakładce [Obieg dokumentu] przy jednocześnie rozwiniętym obszarze Historia.
 2. Usuwanie załączników zapisanych w bazie lub IBARD. Na formularzu dokumentu OBD, na zakładce [Ogólne] w obszarze Archiwum plików umożliwiono usuwanie plików, które nie są w edycji.
 3. Dodawanie załączników metodą przeciągnij i upuść. Poprawiono dodawanie załączników na formularzu dokumentu OBD poprzez przeciągnięcie pliku z dysku i upuszczenie w dowolnym miejscu w obszarze Archiwum plików.

Czy ten artykuł był pomocny?