Jak wyłączyć dodatkowy składnik wynagrodzenia z egzekucji komorniczej?

image_print

Aby dodatkowy składnik wynagrodzenia nie był uwzględniany przy wyliczeniu zajęcia komorniczego, w jego definicji dostępnej z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/Typy wypłat na zakładce ’Szczegółowe’ należy zaznaczyć parametr „Doliczany po ograniczeniu potrąceń”. Po zaznaczeniu parametru, zajęcie wynagrodzenia policzy się bez uwzględnienia tego składnika.

Uwaga
Parametr należy także zaznaczyć w przypadku dodatkowych potrąceń, które mają zostać odjęte od wynagrodzenia po naliczeniu wysokości zajęcia wynagrodzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?