Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?

image_print

Intrastat tworzy się dla transakcji z kontrahentami wewnątrzunijnymi.
Konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (kod identyfikacyjny organu celnego, wypełniający, typ kursu waluty).

Aby móc wyliczyć deklarację Intrastat trzeba uzupełnić listę kodów CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Następnie na formularzu towaru, zakładka [Dodatkowe] przypisujemy kody CN do towarów uczestniczących w obrocie wewnątrzunijnym, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na karcie cennikowej uzupełniony kraj pochodzenia.

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

 1. Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci,
 2. Wybieramy kontrahenta wewnątrzunijnego,
 3. Na zakładce Handlowe widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod,
 4. Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Kod transakcji można wpisać na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe jako Domyślny kod transakcji, ewentualnie można go edytować już na zakładce Dokumenty w czasie edycji dokumentu. Na formularzu dokumentu (np. Faktury Sprzedaży, Zakupu) dla kontrahentów o statusie wewnątrzunijny pojawia się w zakładce Dokumenty sekcja Intrastat zawierająca pola:

 • kod transakcji (obowiązkowe, pobierane domyślne jeśli ustaliliśmy dla kontrahenta),
 • kod kraju wysyłki (dla deklaracji wywozowej, pobierane z NIP kontrahenta)/ kod kraju przywozu (dla deklaracji przywozowej),
 • data wywozu (dla deklaracji wywozowej – pobierana z daty sprzedaży na FS/ z daty wydania na WZ)/ data przywozu (dla deklaracji przywozowej – pobierana z daty zakupu na FZ/ daty przyjęcia na PZ). 

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

 • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego,
 • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
 • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
 • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN.  Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kraju pochodzenia – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji przywozowej. 

 

Przykład

1. Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat na zakładce Wywóz (lub Przywóz).

2. Dodajemy nową deklarację:

 • deklaracja za miesiąc: (uzupełnić),
 • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji,
 • przyciskiem Pioruna wyliczamy deklarację,
 • wybieramy typ odpowiedni dokumentów (na podstawie, których będzie wyliczana deklaracja),
 • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat

3. Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?