Jak wystawić dokument w walucie obcej np. EURO ze stawką podatku VAT (inną niż 0% i np) np. ze stawką 23%?

image_print

Aby możliwe było wystawienie dokumentu w walucie obcej np. w Euro, na którym ma również naliczać się podatek VAT z konkretną stawką, należy upewnić się, że w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczone są odpowiednio parametry:

Takie ustawienia umożliwiają oprócz zmiany waluty dokumentu, również naliczenie podatku VAT. Na dokumentach walutowych domyślnie proponowana jest stawka VAT 0% lub n/p. Po zaznaczeniu parametru VAT na fakturach w walucie, dla kontrahentów o statusie krajowy proponowana będzie stawka VAT z kartotek towarowych. Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany na inną albo na poszczególnych towarach, albo globalnie na wszystkich pozycjach dokumentu (poprzez parametr Naliczaj VAT na zakładce Płatności).
Dodatkowo parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie powoduje, że dla kontrahentów o statusie krajowy, płatność dokumentu dzielona jest na dwie części – kwotę netto w walucie i kwotę VAT w PLN liczoną po kursie z dokumentu. Obie płatności wynikające z dokumentu przenoszone są do Preliminarza płatności i oddzielnie rozliczane.

Czy ten artykuł był pomocny?