Przeloguj

image_print

 – przycisk dostępny na oknie wyboru paragonu, przy pracy z wieloma paragonami. W odróżnieniu od przycisku Operator, dostępnego na oknie wystawiania paragonu, przycisk ten służy do trwałego przelogowania operatora. Po wybraniu tego przycisku pojawia się takie samo okno jak przy logowaniu. Wybór innego operatora powoduje, przelogowanie na tego operatora oraz zmianę okna z paragonami. Po wybraniu innego operatora, wyświetlane jest okno z wszystkimi paragonami. Nowo zalogowany operator ma dostęp jedynie do paragonów pustych i tych wystawionych przez siebie chyba, że w Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono parametr Edycja obcych paragonów. W ten sposób wielu operatorów może tworzyć po kilka paragonów i przelogowywać się pomiędzy sobą.

Jeśli podczas wystawiania paragonu nastąpi chwilowe przelogowanie na innego operatora, za pomocą przycisku Operator, to po wybraniu opcji Przełącz paragon, zostanie przywrócony ten operator, który rozpoczął wystawianie paragonu.

Czy ten artykuł był pomocny?