Dlaczego na formularzu wypłaty pracownika, który ma poniżej 26 lat i jest zwolniony z podatku, widoczne są naliczone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa?

image_print

Zgodnie z ustawą wprowadzającą zwolnienie z podatku osób poniżej 26.r.ż ‘w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie korzystał z tego zwolnienia, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.”.

W związku z tym w celu obliczenia należnej składki zdrowotnej na zakładce 3. Podatki w wypłacie pracownika jest przedstawione wyliczenie hipotetycznej zaliczki podatku jaka była by naliczona, gdyby nie było zwolnienia z podatku.

Koszty i ulga nie będą wykazywane na PIT -11 w wersji obowiązującej za 2019 r.

Czy ten artykuł był pomocny?