W jaki sposób dla pracownika zatrudnionego na stawce miesięcznej wyliczane jest wynagrodzenie zasadnicze w przypadku, gdy pracownik miał w miesiącu dwie nieobecności: zwolnienie chorobowe oraz urlop wypoczynkowy?

image_print

W przypadku wystąpienia w jednym miesiącu nieobecności typu ‘urlop wypoczynkowy’ oraz nieobecności typu ‘zwolnienie ZUS’ mamy do czynienia z różnymi pomniejszeniami wynagrodzenia zasadniczego. Pomniejszenia z tytułu nieobecności dokonywane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 62 z 1996 r., poz. 289).

Przykład

Pracownik zatrudniony na stawce miesięcznej 2600,00zł brutto jest nieobecny od 02.11.2020 r. do 23.11.2020 r. z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, oraz w dniu 26.11.2020 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc marzec jest następujące:

pomniejszenie o 1/30 (§ 11 RMPiPS) 2600zł / 30 * 22 dni zwolnienia = 1906,67 zł

pomniejszenie proporcjonalne (§ 12 RMPiPS) 2600 zł / 160 h (wymiar miesiąca listopada 2020) * 8h (ilość godzin urlopu) = 130,00 zł

Wartość wynagrodzenia zasadniczego po pomniejszeniach wynosi: 2600 zł – 1906,67 zł – 130,00 zł = 563,33zł

 

Czy ten artykuł był pomocny?