W jakim przypadku powinna zostać wygenerowana deklaracja ZUS RPA?

image_print

Ta deklaracja powinna zostać wygenerowana dla pracownika w przypadku:

• wypłacenia w danym miesiącu elementu, należnego za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,

• wypłacenia w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków elementu, który ma zaznaczony parametr Wykaż na ZUS RPA jako element wypłacany obok zasiłków, nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe i jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy,
• wykonywania pracy nauczycielskiej (zaznaczony parametr ‘Nauczyciel’ na formularzu pracownika).

Deklaracja jest generowana automatycznie podczas naliczania deklaracji ZUS DRA od wersji 2019.2. Dodatkowo w wersji 2019.3 umożliwiono tworzenie deklaracji ZUS RPA dla nauczycieli.

 

Czy ten artykuł był pomocny?