Ewidencja wyposażenia

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt i posiadającym również składniki majątku inne niż środki trwałe to zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji wyposażenia.

Jak wprowadzić dokument wyposażenia do programu?

  1. Otwórz Księgowość/Ewidencja wyposażenia
  2. Na liście naciśnij ikonę 
  3. Obowiązkowo wpisz Nr inwentarzowy oraz Nazwę składnika majątku oraz wypełnij inne potrzebne dane
  4. Zapisz formularz ikoną 

 

 

Zobacz także:

Ewidencja wynagrodzenia

Czy ten artykuł był pomocny?