Jak zdefiniować umowę cywilnoprawną z 32% podatkiem?

W programie Comarch ERP Optima nie ma standardowej umowy cywilnoprawnej, od której byłby naliczany 32 % podatek.

Aby zdefiniować taką umowę należy wejść w Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat a następnie:

 1. Przyciskiem plusa otworzyć formularz nowego typu wypłaty,
 2. Wpisać nazwę i skrót dodawanej umowy cywilnoprawnej, nazwa musi się różnić od nazw umów istniejących już w programie,
 3. W polu Rodzaj wybrać Umowa,
 4. Określić algorytm wyliczania wartości umowy: 1, 4, 6, 12 (algorytm 12 dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus) lub 14,
 5. Na zakładce 2. Podatki/Nieobecności wybrać: 
  • właściwą pozycję na deklaracji PIT (dla umów które mają wchodzić na PIT-11 oraz PIT-4R należy podać jedną z dostępnych pozycji na PIT-8B),
  • sposób naliczania zaliczki podatku – Procent i w polu obok wpisać 32%,
  • sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów – procentowe, podając obok właściwy procent – np. 20%,
  • sposób naliczania składek ZUS, składki zdrowotnej,
  • wliczanie umowy do podstawy zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.          
 6. Na zakładce 3. Szczegółowe decydujemy o pozostałych parametrach, z uwzględnieniem pól: wliczany do GUS, pozycja na Rp-7.

Tak zdefiniowaną umowę zapisujemy. Będzie ona dostępna do wyboru na formularzu umowy cywilnoprawnej w pozycji ‘Rodzaj umowy’.

Istnieje również możliwość skopiowania standardowego typu wypłaty (np. umowy zlecenia) i wprowadzenia nowych danych (m.in. procentu zaliczki – 32%) na zakładce ‘2. Podatki/Nieobecności’ w pozycjach ‘Sposób naliczania zaliczki podatku’, ‘Sposób naliczania kosztów uzyskania’ itd.
Aby skopiować standardowy typ wypłaty należy w Konfiguracji / Firma / Płace / Typy wypłat: 

 •  po prawej stronie kliknąć w ikonę „lejka” – ‘Pokaż standardowe’,
 • znaleźć na liście odpowiedni składnik np. ‘PIT-8B  6.Przychody z osob.wyk.działaln.’, podświetlić i wcisnąć jednocześnie CTRL + INSERT,
 • po otwarciu kopii konfiguracji standardowej umowy należy zmienić jej nazwę. 

Czy ten artykuł był pomocny?