Transport towaru między magazynami firmy

Towary ujęte w ustawie mogą być transportowane pomiędzy magazynami firmy bez konieczności zgłaszania takiego przewozu do systemu SENT pod warunkiem, że kierowca, który je przewozi, posiada wydruk zaświadczający o tym fakcie. W związku z tym, dla formularza Przesunięcia Międzymagazynowego jest dostępny wydruk Przesunięcie MM (GenRap)/ Wzór  – SENT.

Na formularzu Magazynu (menu Ogólne/ Inne/ Magazyny), na zakładce [Ogólne] w polu Adres magazynu można wskazać adres spośród zdefiniowanych uprzednio w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT. Adres ten zostanie wydrukowany na wydruku MM dla SENT.

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Przed wywołaniem wydruku generowane jest okno, w którym należy podać numer rejestracyjny pojazdu bądź numer pociągu, którym przewożony jest towar. Informacja ta jest przenoszona na wydruk.

Czy ten artykuł był pomocny?