Kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24

image_print

Na formularzu banku, na zakładce [3 Ustawienia usługi sieciowej] dostępny jest przycisk Generuj certyfikaty .

Formularz banku, zakładka Ustawienie usługi sieciowej

Po naciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie kreator certyfikatów do komunikacji z Santander Bank Polska iBiznes24 Connect, który w kilku krokach przeprowadzi przez proces tworzenia, instalowania i podpinania certyfikatu transportowego i aplikacyjnego.

Kreator certyfikatów – okno 1

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora. Na tym oknie podajemy NIK firmy.

Kreator certyfikatów – okno 2

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 3

W tym momencie system Comarch ERP Optima przygotowuje elektroniczny wniosek o wydanie certyfikatu transportowego. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze.

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 4

Teraz należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Connect -> Zarządzanie certyfikatami Connect i w zakładce Transportowe wybieramy opcję Wydaj.

Zarządzanie certyfikatami Connect – Transportowe

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu transportowego, na którym naciskamy przycisk Przeglądaj i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP Optima. Następnie naciskamy przycisk Generuj certyfikat.

Wydanie nowego certyfikatu transportowego

Pojawia się okno do wyboru narzędzia akceptacji. Naciskamy ‘OK’.

Certyfikat transportowy – akceptacja

Naciskamy przycisk Podpisz, przepisujemy otrzymany kod SMS i naciskamy przycisk Akceptuj.

Certyfikat transportowy – autoryzacja

W tym momencie nowy certyfikat transportowy pojawia się na liście certyfikatów transportowych. Wtedy nastąpi automatyczne pobranie z banku pliku certificate.pem, plik zostanie zapisany na komputerze użytkownika. Ten plik jest potrzebny do dalszych kroków kreatora w Comarch ERP Optima. Jeżeli jest potrzebne ponowne pobranie pliku .pem, to można podświetlić na liście przed chwilą dodany certyfikat i kliknąć w przycisk Wydaj.

Zarządzanie certyfikatami Connect – Transportowe, Wydaj

Teraz wracamy do kreatora Comarch ERP Optima. W kolejnym kroku kreatora należy wskazać plik .pem, który przed chwilą został pobrany ze strony banku.

Kreator certyfikatów – okno 5

Po naciśnięciu Dalej może pojawić się okno informujące o potrzebie zainstalowania certyfikatu z urzędu certyfikacji. Na pytanie Czy chcesz zainstalować ten certyfikat wybieramy Tak.

Kreator certyfikatów – okno 5, instalacja certyfikatu

Pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 6

Na tym oknie mamy informację, że poprawnie utworzono i zainstalowano certyfikat transportowy. W kolejnych krokach zostanie wygenerowany jeszcze certyfikat aplikacyjny.

Po naciśnięciu Dalej pojawia się kolejne okno kreatora.

Kreator certyfikatów – okno 7

W tym momencie system Comarch ERP Optima wygenerował już certyfikat aplikacyjny. Należy wskazać ścieżkę na dysku gdzie plik zostanie zapisany. Program podpowiada domyślną ścieżkę, ale można ją zmienić i zapisać plik w dowolnym miejscu na komputerze.

Kreator certyfikatów – okno 8

To już jest ostatnie okno kreatora certyfikatów. Certyfikaty zostały pomyślnie wygenerowane. Teraz należy jeszcze tylko aktywować certyfikat aplikacyjny w banku. Należy zalogować się na stronę banku i wykonać kolejne kroki zgodnie z informacją na oknie kreatora. Tzn. logujemy się do systemu iBiznes24, wchodzimy w menu Connect -> Zarządzanie certyfikatami Connect i w zakładce Aplikacyjne wybieramy opcję Zarejestruj.

Zarządzanie certyfikatami Connect – Aplikacyjne

Pojawia się wówczas okno Wydanie nowego certyfikatu aplikacyjnego, na którym naciskamy przycisk Przeglądaj i wskazujemy plik który został zapisany w poprzednim kroku kreatora Comarch ERP Optima. Następnie naciskamy przycisk Zarejestruj certyfikat.

Rejestracja nowego certyfikatu aplikacyjnego

Pojawia się okno do wyboru narzędzia akceptacji. Naciskamy ‘OK’.

Certyfikat aplikacyjny – akceptacja

Naciskamy przycisk Podpisz, przepisujemy otrzymany kod SMS i naciskamy przycisk Akceptuj.

Certyfikat aplikacyjny – autoryzacja

W tym momencie nowy certyfikat aplikacyjny pojawia się na liście certyfikatów. Poprzednie certyfikaty aplikacyjne zostają automatycznie unieważnione.

Lista certyfikatów aplikacyjnych

Uwaga
W przypadku pracy wielostanowiskowej, certyfikaty należy zainstalować na każdym stanowisku, na którym ma być uruchamiana współpraca z iBiznes24. Zarejestrowanie certyfikatu aplikacyjnego na stronie banku powoduje unieważnienie poprzedniego certyfikatu, dlatego nie należy przechodzić wszystkich kroków kreatora na każdym stanowisku. Kreator certyfikatów wystarczy przejść tylko raz na jednym stanowisku i tak utworzone certyfikaty przekazać do zainstalowania na pozostałych stanowiskach.

W celu przeniesienia certyfikatów z jednego stanowiska na kolejne należy wyeksportować certyfikat transportowy i aplikacyjny z listy certyfikatów (przy eksporcie zaznaczyć opcję Eksportuj klucz prywatny), przenieść pliki na kolejne stanowisko i tam zainstalować

Czy ten artykuł był pomocny?