Atrybuty JPK

image_print

Atybuty JPK zostały wprowadzone na potrzeby oznaczania szczególnych rodzajów transakcji na potrzeby eksportu do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej informacji na temat właściwości atrybutów można znaleźć tutaj.

Na formularzu atrybutu JPK, oprócz parametrów dostępnych dla atrybutów dokumentu, znajdują się parametry:  

  • JPK_FA: FA – Czy atrybut jest związany z plikiem JPK_FA i może być wskazany na fakturze zakupu/sprzedaży,
  • JPK_FA: VAT – Czy atrybut jest związany z plikiem JPK_FA i może być wskazany na dokumencie w rejestrze VAT,
  • JPK_VAT – Czy atrybut jest związany z plikiem JPK_VAT i może być wskazany na dokumencie w rejestrze VAT,
  • przenosić na transakcje – Czy atrybut ma być automatycznie dodawany na fakturach lub dokumentach w rejestrze VAT.

Nieaktywny – po zaznaczeniu parametru dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na dokumentach. Atrybut nieaktywny może być wyświetlany na liście atrybutów po zaznaczeniu na niej parametru Pokazuj nieaktywne.

Z poziomu listy atrybutów dostępna jest operacja seryjna Ustaw atrybut jako nieaktywny. Umozliwia ona seryjne zaznaczenie/odznaczenie parametru Nieaktywny dla zaznaczonych atrybutów lub dla atrybutu podśwetlonego na liście.

Uwaga
Zmiana formatu atrybutu nie jest możliwa jeżeli atrybut został już użyty (odpowiednio na towarze, kontrahencie, środku trwałym bądź dokumencie).

Czy ten artykuł był pomocny?