CRM, Obieg dokumentów i Serwis

image_print

CRM

Zmiany

 1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na pozycji Oferty handlowej, na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się link.

Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość.

Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Ofercie handlowej przenoszona jest na powstałe z niej dokumenty.

Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje.

Poprawiono

 1. Automatyczne generowanie wiadomości SMS dla pracownika. Poprawiono wysyłanie wiadomości SMS dla automatycznych przypomnień, jeżeli kontrahentem na Zadaniu CRM był pracownik.
 2. Na szablonie Oferty Handlowej w nagłówku poprawiono wstawianie pola z bazy.

CRM PLUS

Nowości

 1. Na szablonie wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie) dodano makra:
 • Zestawienie dokumentów nierozliczonych przed terminem makro podstawia informację o nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, których liczba dni przed terminem jest mniejsza niż dokumentu podlegającego windykacji. Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych, których termin jeszcze nie minął, program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu (jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatności), Termin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty.
 • Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych przed terminem – makro podstawia informację o wszystkich nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, które nie są jeszcze przeterminowane. Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu (jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatności), Termin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty.
 1. W szablonie wiadomości e-mail dla windykacji (automatycznej i na żądanie) do makr: Zestawienie dokumentów windykowanych, Zestawienie dokumentów nierozliczonych po terminie i Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych po terminie, dodano podsumowanie kwot zaległych należności z podziałem na waluty.

Poprawiono

 1. Windykacja należności (automatyczna i na żądanie) – wysyłanie maila na adres o nieprawidłowym formacie. W przypadku gdy na formularzu kontrahenta pole e-mail nie jest uzupełnione, lub gdy podana wartość w tym polu ma nieprawidłowy format, wtedy wiadomości mailowe generowane podczas windykacji dla takiego kontrahenta zapisywane są w folderze „kopie robocze”.

Obieg dokumentów

Nowości

Udostępnianie plików dla usługi OCR

Comarch OCR to usługa, która pozwala na odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu bezpośrednio do Rejestru VAT. Wraz z dodaniem wpisu w Rejestrze VAT tworzony jest powiązany dokument OBD, gdzie podpinany jest plik z zeskanowaną fakturą.

W wersji 2019.5 umożliwiliśmy wskazanie plików na dokumencie OBD, które mogą być zaczytane do Rejestru VAT poprzez usługę OCR.

Na formularzu operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce [Parametry cd] znajdują się parametry:

 • Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR – pozwala nadać operatorowi uprawnienie do udostępniania skanów faktur dodawanych w Archiwum Plików na dokumencie OBD. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie kolumny Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD oraz opcji Udostępnij dla OCR dostępnej pod prawym klawiszem myszy na liście dokumentów OBD.
 • Udostępniaj domyślnie ­– pozwala na domyślne udostępnianie skanów faktur dla usługi OCR poprzez automatyczne zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD dla dodawanych plików. Dotyczy tylko plików o rozszerzeniach obsługiwanych w OCR, obecnie *.jpg i *.pdf. Parametr dostępny jest po zaznaczeniu parametru Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR.

Dla operatorów, którzy w konfiguracji mają zaznaczony parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików widoczna będzie kolumna Udostępnij dla usługi OCR. Kolumna nie jest dostępna na dokumentach, dla których wskazano Typ: Wspólny.

Formularz dokumentu OBD

W kolumnie Udostępnij dla usługi OCR można zaznaczyć parametr udostępnienia , który jest widoczny tylko dla plików obsługiwanych przez obsługę OCR (obecnie są to pliki o rozszerzeniu *.pdf oraz *.jpg). Po zaznaczeniu parametru, załącznik będzie dostępny dla funkcji OCR, uruchamianej z poziomu Rejestru VAT.

Zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR możliwe jest również z poziomu listy dokumentów OBD. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie firmowym OBD, dla operatora posiadającego uprawnienia do udostępniania plików dla usługi OCR widoczna będzie opcja Udostępnij dla OCR. Wywołanie tej funkcji spowoduje udostępnienie wszystkich plików obsługiwanych przez tą usługę, widocznych w sekcji Archiwum plików na formularzu wskazanego dokumentu OBD.

Udostępnione pliki będą widoczne po uruchomieniu funkcji OCR/ Wybierz dokumenty z Obiegu Dokumentów, dostępnej z poziomu Rejestrów VAT. Jeżeli dla danego katalogu w Obiegu Dokumentów jest założony dla operatora zakaz na podgląd, wówczas pliki powiązane z tym katalogiem nie będą widoczne na liście.

Zmiany

 1. Przeniesienie parametrów na formularzu operatora. Na formularzu operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), sekcja Parametry obiegu dokumentów została przeniesiona z zakładki [Parametry] na zakładkę [Parametry cd].

Serwis

Zmiany

 1. Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na Zleceniu serwisowym, Wzorcu zlecenia serwisowego dla czynności i części na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się tutaj.

Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP (edycja na liście), dzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość.

Części dla zlecenia serwisowego – zakładka Atrybuty

Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Zleceniu/Wzorcu serwisowym przenoszona jest na powstałe z niego dokumenty.

Pod nazwami kolumn widoczny jest standardowy wiersz filtra. Domyślnie wyciągnięty na listę.

Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje. Jeżeli kartoteka ma przypisany atrybut zależny od kontrahenta, który jest przenoszony na transakcje, to pojawia on się na liście atrybutów czynności lub części po wybraniu na zleceniu konkretnego kontrahenta przypisanego do tego atrybutu. Jeżeli zmienimy kontrahenta na innego, który nie jest przypisany do atrybutu zależnego, atrybut jest usuwany.

 1. Ujednolicenie nazw na przyciskach i dokumentach dla skrótu FS. Na przyciskach, nazwach parametrów, typach i statusach dokumentów zmieniono skrót dla Faktury sprzedaży z FA na FS.

Poprawiono

 1. Zmiana ilości pobranego towaru przy generowaniu ZD. Na zleceniu serwisowym poprawiono ilość pobranego towaru w sytuacji, gdy do części niepobranej z magazynu generowany był dokument ZD.

 

Czy ten artykuł był pomocny?