Jak przenieść wszystkie zapisy z bufora „na czysto”?

image_print
Uwaga
Aby można było przenieść zapisy z bufora „na czysto” konieczne jest zaznaczenie parametru Prawa operacji na księdze głównej (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Parametry).

Menu Księgowość/ Dzienniki zapisy Bufor, wszystkie dzienniki, zaznaczona opcja Rok zaznaczamy wszystkie zapisy na liście (skrót z klawiatury Ctrl+A) i naciskamy przycisk książeczki .

Otrzymujemy komunikat „Przed przeniesieniem zapisów z bufora do księgi należy wykonać renumerację oraz posortować zapisy narastająco po kolumnie Data księgowania. Czy przenieść zaznaczone zapisy do księgi?” Wybieramy TAK.

Uwaga
Przed księgowaniem „na czysto” dokumenty muszą być posortowane na liście według daty księgowania, w tym celu należy wykonać renumerację ikoną pioruna albo posortować listę wg Daty księgowania.

Czy ten artykuł był pomocny?