Utworzony został nowy okres obrachunkowy, przeniesiony plan kont oraz BO, ale jeszcze jakieś konta zostały dopisane w starym okresie. Jak teraz uaktualnić plan kont?

image_print

Z poziomu Księgowość/ Plan kont rozwinąć menu obok ikony Generowanie wzorcowego planu kont i wybrać opcję „Aktualizacja planu kont z poprz. okresem” . Usunąć wcześniej wygenerowany BO i dodać go na nowo po wykonaniu aktualizacji planu kont.

Czy ten artykuł był pomocny?