Korekty a dokumenty skojarzone

image_print

W przypadku dokumentów skojarzonych zawsze korygujemy dokument handlowy.

Korekta ilości

Korekta ilości zawsze generuję odpowiednią korektę dokumentu magazynowego. Obowiązują przy tym zasady, że: 

 • korekta ilościowa do FS powoduje przyjęcie towaru na magazyn,
 • korekta ilościowa FZ powoduje wydanie towaru z magazynu,
 • korekty dokumentów handlowych powodują powstanie korekt do dokumentów magazynowych, bez możliwości ich edycji,
 • korekty w buforze nie tworzą dokumentów magazynowych w buforze. Dopiero zapis na trwałe powoduje powstanie odpowiedniej korekty dokumentu magazynowego,
 • korekta do Faktury Zakupu kontroluje ilość, nie można wystawić korekty, jeśli na magazynie nie ma odpowiedniej ilości (dostępnej) korygowanego towaru,
 • korekty zawsze dotyczą tego samego magazynu co dokumenty podstawowe (korygowane).
Przykład

Korekta ilościowa do FZ

Zobaczmy to na przykładzie FZ powstałej z dwóch dokumentów PZ.

Mamy dwa dokumenty PZ :

Nazwa towaruIlośćCena zakupu (zł)
PZ1Towar 12 szt.10
Towar 23 szt.11
PZ2Towar 11 szt.10.99
Towar 21 szt.9.89

Po przekształceniu do Faktury Zakupu otrzymujemy jeden dokument FZ z czterema pozycjami.

Nazwa towaruIlośćCena zakupu (zł)
FZ1Towar 12 szt.10
Towar 23 szt.11
Towar 11 szt.10.99
Towar 21 szt.9.89

Na magazynie mamy Towar 1 w ilości 3 szt. I Towar 2 w ilości 4 szt.

Następnie wykonujemy korektę do Faktury Zakupu i zwracamy Towar 1 z PZ1 i Towar 2 z PZ2. Program wygeneruje nam jedną korektę do Faktury Zakupu i automatycznie 2 korekty do dokumentów PZ:

Nazwa towaruIlośćCena zakupu (zł)
PZKOR1Towar 12 szt.10
PZKOR2Towar 21 szt.9.89

Korekta wartości

 • W chwili przekształcenia WZ/ PZ do Faktury Sprzedaży/ Faktury Zakupu na dokumencie wynikowym uwzględniane są również wystawione korekty ilościowe i wartościowe. Pomniejszana jest ilość oraz cena jednostkowa towaru i równocześnie wyliczany jest aktualny rabat dla pozycji i wynikowy w nagłówku.
 • Korektę ilościowa/wartościową można wystawić tylko, jeśli WZ/ PZ nie jest skojarzona z innym dokumentem (nie została jeszcze przekształcona do FS/ FZ). W momencie przekształcenia możliwość korygowania dokumentu WZ/ PZ jest blokowana.
 • W chwili przekształcenia zarówno WZ/ PZ jak i korekta wartościowa otrzymuje na liście status FS (FZ).

W przypadku, gdy tworzona jest korekta wartościowa do Faktury Sprzedaży/ Faktury Zakupu skojarzonej z WZ/ PZ, wtedy program automatycznie tworzy korektę wartościową do WZ/ PZ.

Uwaga
Należy jednak pamiętać, że na Fakturach Sprzedaży w przypadku zmiany ceny sprzedaży/ rabatu bezpośrednio na Fakturze Sprzedaży utworzonej na podstawie WZ, program nie tworzy korekty wartościowej do skojarzonej WZ. W celu automatycznego generowania korekt do WZ, należy zaznaczyć parametr Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FS/PA (w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ceny). Jeśli parametr jest włączony, wówczas po zmianie ceny/kursu na FS, zmianie ceny na Paragonie i zapisaniu tych dokumentów na stałe do Wydania Zewnętrznego generowana jest korekta wartości. W ten sposób zostanie zachowana zgodność pomiędzy wartością wystawionych dokumentów WZ i FS/PA.

Korekta kosztu własnego (WZKK)

W przypadku korygowania dokumentu przychodowego, wprowadzającego towar na magazyn (FZ, PZ, PW, BOM, PWP), jeśli towar zakupiony na podstawie korygowanego dokumentu przychodowego został już wydany z magazynu, wówczas generowana jest korekta kosztu Wydania Zewnętrznego (WZKK). W przypadku, gdy korygowany towar jest składnikiem produktu złożonego, wówczas na liście PWP zostanie wygenerowany dokument PWPK.

Jakie dokumenty mogą generować powstanie WZKK/PWPK:

 • korekta wartościowa do dokumentu przychodowego,
 • korekta ilościowa do dokumentu przychodowego,
 • korekta stawki VAT do dokumentu przychodowego z wybranym algorytmem od brutto.
Uwaga
Korekty PWPK nie są tworzone w przypadku, gdy zastosowano metodę rozliczania magazynu AVCO.
Przykład

Korekta wartościowa do FZ

Na Fakturze Zakupu przyjęliśmy 10 szt. towaru po 20 zł. Następnie utworzony został dokument PZ do faktury, który wprowadził do magazynu 10 szt. towaru o wartości 200 zł. Towar został sprzedany w całości – koszt wyliczony na dokumencie WZ to 200 zł. Otrzymujemy korektę wartościową do dokumentu FZ, który zmniejsza cenę towaru z 20 zł do 18 zł. Tym samym koszt wyliczony na dokumencie WZ jest zbyt duży.

IlośćWartośćCena zakupu
PZ1020020
WZ1020020
Korekta wartości0-20
WZKK0-20

W chwili wystawienia korekty wartościowej do FZ automatycznie utworzony zostanie dokument WZKK o wartości -20 zł, który zmniejszy naliczony koszt własny z 200 zł na 180 zł.

Przykład

Korekta ilościowa do PZ

Towar został przyjęty na magazyn na podstawie dwóch Przyjęć Zewnętrznych PZ1 i PZ2. Oba dotyczą tego samego towaru, tej samej ilości, ale cena zakupu (wartość) jest różna. Sprzedano 10 szt. Ponieważ magazyn rozliczany jest metodą FIFO było to 10 szt. Z PZ1. Następnie otrzymujemy korektę ilościową do PZ1- zwracany jest cały towar (10 szt.).

IlośćWartośćCena zakupu
PZ 11020020
PZ 21010010
WZ110200 (FIFO)
Korekta ilości do PZ1-10-200
WZKK0-100

Możemy wykonać korektę do PZ1, mamy odpowiednią ilość na magazynie. Problemem jest tylko inna wartość zakupu towaru. W takiej sytuacji koszt wyliczony na dokumencie WZ powinien wynieść 100 zł, a nie 200.
Wystawiamy korektę ilościową do PZ, a program wykona dodatkowo jeszcze korektę kosztu na Wydaniu Zewnętrznym WZKK.

Pierwotnie koszt na WZ wynosił 200 zł, zwróciliśmy towar o tej wartości więc poprawny koszt na WZ powinien wynosić 100 zł (jak z drugiej dostawy) i taki efekt osiągamy dzięki WZKK na kwotę -100 zł.

Przykład

Korekta ilości do WZ

Na dokumencie PZ1 przyjmujemy 10 szt. W cenie 10 zł, na PZ2 kolejne 10 szt. towaru w cenie 15 zł.

Następnie sprzedajemy 10 szt. towaru (wyliczony zostaje koszt własny 100 zł).

Następuje zwrot całkowity PZ 1, w związku z czym koszt na WZ powinien wzrosnąć do 150 zł (wartość towaru z drugiej dostawy) – powstaje dokument WZKK 1 o wartości 50 zł. W chwili obecnej mamy na magazynie 0 szt. towaru i jego wartość wyliczona w oparciu ilość dokumenty również wynosi 0 zł.

Zwracamy towar z WZ: powstaje dokument WZKOR o wartości 150 zł. WZKOR uwzględnia WZKK1 na kwotę 50 zł. Na magazynie mamy dzięki temu 10 szt. towaru o wartości 150 zł.

IlośćWartośćCena zakupu
PZ 11010010
PZ 21015015
WZ110100 (FIFO)
Korekta ilości do PZ1-10-100
WZKK 1050
Korekta ilości do WZ-10150
Przykład

Korekta składnika PWP

Na dokumencie PWP znajduje się towar złożony, w skład którego wchodzi towar A i B. Koszt tego towaru wynosi 30 zł. Towar A został zakupiony w cenie 10 zł, a towar B w cenie 20 zł. Po korekcie wartości dokumentu przychodowego (PW, PZ, BO), na którym znajduje się towar A i zmianie wartości tego towaru na 15 zł, do dokumentu RWS wygeneruje się dokument WZKK na 5 zł (Korekta Kosztu Wydania), a do dokumentu PWP korekta wartości PWPK na wartość 5 zł, podwyższająca koszt tego towaru.

Taka korekta dla produktu złożonego ma ilość zero. Na zakładce Receptury składnik również ma ilość zero, natomiast wartość wyliczona jest na podstawie korekty składnika. Korekta PWPK jest powiązana z korektą dokumentu przychodowego, zmieniającą wartość składnika, natomiast korekta dokumentu przychodowego, z dokumentem WZKK.

Korekta VAT

Jeśli Przyjęcie Zewnętrzne skojarzone jest z Fakturą Zakupu, korekta stawki VAT do FZ spowoduje automatycznie wygenerowanie korekty stawki VAT do PZ. Jeśli podatek VAT na dokumencie jest liczony algorytmem od brutto, po wystawieniu korekty VAT do PZ/FZ, zmianie ulegnie wartość netto zakupionego towaru (tym samym zmieni się wartość tego towaru na magazynie).

W przypadku, gdy do dokumentu zostanie utworzona korekta VAT, a następnie kolejna korekta (ilości lub wartości) – wtedy na kolejnym dokumencie korygującym handlowym stawka VAT dla towaru będzie uwzględniała zmianę stawki.

Jeżeli do Faktury Sprzedaży zostanie wystawiona korekta stawki VAT, a następnie ta Faktura zostanie przekształcona do WZ, to wraz z dokumentem WZ utworzona zostanie korekta stawki VAT do dokumentu WZ.

Czy ten artykuł był pomocny?