Magazyny

image_print

System Comarch ERP Optima obsługuje wiele magazynów. Jeden dokument może być związany tylko z jednym magazynem. Lista zdefiniowanych magazynów dostępna jest z poziomu Ogólne/ Inne/ Magazyny lub dzięki wykorzystaniu kombinacji klawiszy <CTRL>+<M>.

W programie zdefiniowano jeden magazyn, którego nie można usunąć ani nadać mu statusu nieaktywny. Użytkownik ma możliwość zmianę nazwy i opisu.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Usunięcie powoduje zdjęcie danego magazynu z listy. Dopuszczalne jest tylko usuwanie magazynów, z którymi nie związane są żadne dokumenty. W przypadku próby usuwania magazynu dla którego istnieje chociaż jeden dokument, program wyświetli odpowiedni komunikat i nie wykona danego polecenia.

Lista magazynów

Lista magazynów może być wyświetlana w zależności od o statusu. Zaznaczony parametr Pokazuj nieaktywne powoduje wyświetlenie również magazynów nieaktywnych.

Lista magazynów może być wyświetlana w zależności od typu magazynu:

  • magazyn lokalny – oznacza, że magazyn funkcjonuje w tej samej bazie danych co magazyn główny,
  • magazyn odległy – oznacza, że magazyn funkcjonuje w innej bazie danych niż bieżąca,
  • magazyn serwisowy – magazyn tworzony na potrzeby działania modułu Comarch ERP Optima Serwis. Możliwość wystawiania dokumentów na magazyn serwisowy jest mocno ograniczona, praktycznie jedyne dokumenty, które można wystawiać na magazynie serwisowym z poziomu listy dokumentów to dokumenty MM (pozostałe powstają automatycznie tylko w wyniku realizacji zleceń serwisowych).
  • magazyn mobilnymagazyn tworzony na potrzeby współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
  • wszystkie – wyświetlane są wszystkie zdefiniowane magazyny, niezależnie od tego funkcjonuje w bieżącej bazie.

Czy ten artykuł był pomocny?