Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

 1. SQL Server 2019. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2019.
 2. Firma – dostępność w Comarch PPK. Na formatce Firma w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych dodany został parametr Dostępna w aplikacji Comarch PPK. Po jego zaznaczeniu aplikacja Comarch PPK może pobierać dane z tej bazy. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Na liście baz w Konfiguracji Programu dodana została kolumna Dostępna w PPK.
 3. Formularz operatora. Na formularzu operatora na zakładce [Parametry cd] w sekcja Operator używa Analizy BI – usunięte zostało pole Konto Gmail. Pole nie było już wykorzystywane w programie.
 4. Uproszczony formularz danych kadrowych pracownika. Umożliwiono dodanie zdjęcia na uproszczonym formularzu pracownika.
 5. Otwieranie wyeksportowanych plików. W Optimie w Chmurze w menu Widok dodany został parametr Otwieranie wyeksportowanych plików – taki sam jak funkcjonujący w wersji stacjonarnej programu. Dla parametru można wybrać jedną z trzech opcji:
 • Otwieraj – plik po wyeksportowaniu zawsze będzie otwierany,
 • Nie otwieraj – plik nie będzie nigdy otwierany,
 • Pytaj – po zapisaniu pliku będzie pojawiać się pytanie „Czy otworzyć wyeksportowany plik?”.

Kasa/Bank

Poprawiono

 1. WebService i aktualizacja stanów. Operacja seryjna Aktualizuj stany przelewów nie działała dla przelewów MPP. Poprawiono.
 2. WebService i przelewy zbiorcze.W specyficznych sytuacjach przy eksporcie do banku dużej ilości przelewów, gdy zaznaczono parametr: Przelewy zbiorczo wg podmiotów oraz Wysyłaj przelewy w jednym pliku pojawiał się komunikat: Aktualna sesja została zakończona. Dalej wprowadzane dane nie zostaną zapisane. Zanim wykonasz operację ponownie, zamknij wszystkie okna. Działanie poprawiono.
 3. Magazyn walut – zakładka Obroty. W kolumnach z kwotami poprawiono wyświetlanie podsumowania.

Czy ten artykuł był pomocny?