Pytania

image_print

Lista zdefiniowanych przez użytkownika pytań ankietowych jest dostępna na zakładce [CRM], w sekcji Ankiety pod przyciskiem  Pytania.

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi pytaniami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane.

Lista pytań ankietowych zbudowana jest z następujących kolumn (z możliwością zaznaczenia):

  • Treść – zawiera początkową treść pytania.
  • Opis – zawiera dodatkowy opis pytania, jeżeli został dodany do danego pytania.
  • Grupa – do jakiej przypisane jest pytanie.
  • Odpowiedź wymagana (tak/nie) – określa, czy odpowiedź na dane pytanie jest wymagana czy nie.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie nowego pytania.

Edytuj – umożliwia podgląd/edycję istniejącego pytania.

Usuń – umożliwia usunięcie pytania. Możliwe jest usunięcie pytania, jeżeli nie zostało wykorzystane na żadnej ankiecie.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna

Ponadto w oknie dostępne są pola:

  • Filtr i konstruktor filtra
  • Pokazuj nieaktywne – jeśli jest zaznaczony, na liście wyświetlane są wszystkie pytania, w tym te oznaczone jako archiwalne. Domyślnie na liście wyświetlają się wyłącznie aktywne pytania. Pytania archiwalne wyświetlane są na liście w kolorze czerwonym.
  • Grupa – grupy do których są przypisane poszczególne pytania ankietowe. Słownik pytań można filtrować dla każdej grupy pytań.

Czy ten artykuł był pomocny?