Rejestry kasowe/bankowe

image_print

Cel ćwiczenia: przygotowanie bazy do pracy pod kątem modułu Kasa/Bank: założenie rejestru bankowego, utworzenie formy płatności oraz otworzenie raportu bankowego.

Lista banków jest już wprowadzona. Teraz pora na założenie rejestrów kasowych/bankowych.

Rejestr KASA jest definiowany w chwili zakładania nowej bazy danych. Na liście raportów rejestru KASA został otwarty domyślny raport z datą otwarcia zgodną z datą stworzenia bazy danych.

Założony został też pierwszy rejestr bankowy dla rachunku w banku PKO I O./KRAKÓW. Proszę sprawdzić, czy podane dla rachunku dane są prawidłowe oraz uzupełnić saldo otwarcia.

 • Z menu wybieramy Kasa/Bank/ Rejestry Kasowe/Bankowe. Edytujemy rejestr:
  • Rejestr: PKO
  • odznaczony parametr Numery obce
  • okres raportów: miesięczny (raz na miesiąc otrzymujemy wyciąg bankowy)
  • Saldo B.O.: 24 500 zł
  • zatwierdzamy formularz
 • Otwieramy pierwszy raport bankowy w rejestrze PKO:
  • ustawiamy kursor na liście rejestrów, na rejestrze PKO,
  • naciskamy ikonę z paska zadań „Raporty kasowe/bankowe”, która otworzy listę raportów powiązanych ze wskazanym rejestrem. W naszym przypadku lista jest pusta:
  • dodajemy nowy raport: Data otwarcia i Data zamknięcia – obejmują bieżący miesiąc.
  • zatwierdzamy formularz
  • na liście raport jest widoczny w kolorze zielonym – raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy
 • Jeśli jeszcze raz podglądniemy zatwierdzony raport. Wypełnione zostało pole Stan poprzedni. Przyjęło wartość 24 500 zł, ponieważ taki był B.O. na rachunku w banku PKO.

Załóżmy, że nasza firma prowadzi jeszcze jeden rachunek bankowy w Banku BPH (akronim na liście banków BPH I O./KRAKÓW, numer rozliczeniowy: 10601376). Bieżący stan rachunku wynosi 28 000 zł. Co tydzień z banku otrzymujemy wyciąg bankowy z wykazem zarejestrowanych transakcji.

Ponieważ z poziomu kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu bazy możliwe jest zdefiniowanie tylko jednego rachunku bankowego firmy – drugi rejestr musimy założyć bezpośrednio w module Kasa/Bank. Na liście banków są już wpisane dane banku BPH, w którym rachunek jest prowadzony. Teraz należy założyć związany z nim rejestr:

 • Z menu wybieramy Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Dodajemy nowy rejestr:
  • Akronim: BPH
  • Rejestr: BPH
  • Nazwa: Rachunek bieżący w banku BPH
  • Typ rejestru: Konto bankowe
  • Bank: wpisujemy akronim: BPH I O./KRAKÓW lub NRB: 10601376 lub wyszukujemy z listy
  • Numer rachunku: wprowadzamy numer rachunku 31 10601376 1234 1234 1234 1234
  • Okres raportów: Tygodniowy (ponieważ raz na tydzień otrzymujemy wyciąg bankowy)
  • Saldo B.O.: 28 000 zł
  • zatwierdzamy formularz

Podczas zatwierdzania formularza rachunku program pozwala na:

 • Otwarcie pierwszego raportu bankowego w rejestrze BPH:
  • należy zaznaczyć parametr Otworzyć nowy wyciąg z datą.
  • raport będzie obejmował okres tygodnia zawierającego wskazaną datę.
  • raport jest widoczny na liście raportów KB.
  • na liście wypełniona została kolumna Stan poprzedni. Przyjmie wartość 28 000 zł, ponieważ taki był B.O. na rachunku w banku BPH.
 • Zdefiniowanie formy płatności związanej z rejestrem BPH
  • należy zaznaczyć parametr Dodać nową formę płatności dla rachunku
  • program automatycznie doda formę płatności o nazwie przelew_BPH, typu przelew, skojarzoną z rejestrem BPH (jeśli Użytkownik nie zaznaczy parametru to nową formę może dopisać z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności).
  • w firmie będą funkcjonowały dwie formy płatności dla przelewów:
   • przelew skojarzony z rachunkiem w PKO
   • przelew_BPH skojarzony z rachunkiem w banku BPH.

Czy ten artykuł był pomocny?