Atrybuty środka trwałego

image_print

W menu Ogólne/ Atrybuty zakładka [Środka trwałego] pozwala na zdefiniowanie atrybutów, które następnie mogą być przypisane do karty środka trwałego. Formatka atrybutu zawiera kolumny Kod i Nazwa.
Dodając nowy atrybut należy określić jego Kod, Opis i Format. W przypadku wybrania formatu Lista, pojawia się dodatkowa zakładka [Pozycje listy] z możliwością dodania predefiniowanej listy dla dodawanego atrybutu. Pozycje listy mogą zostać posortowane alfabetycznie poprzez dostępną w menu kontekstowym opcję Sortuj alfabetycznie.
Przy tworzeniu nowej bazy lub konwertowaniu bazy dodawany jest domyślnie atrybut: „Miejsce użytkowania”, Opis: Miejsce użytkowania, Typ: Lista.

Nieaktywny – po zaznaczeniu parametru dany atrybut nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach środków trwałych. Atrybut nieaktywny może być wyświetlany na liście atrybutów po zaznaczeniu na niej parametru Pokazuj nieaktywne.

Z poziomu listy atrybutów dostępna jest operacja seryjna Ustaw atrybut jako nieaktywny. Umozliwia ona seryjne zaznaczenie/odznaczenie parametru Nieaktywny dla zaznaczonych atrybutów lub dla atrybutu podśwetlonego na liście.

.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?