Czy istnieje możliwość przypisania kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla różnych walut?

image_print

W wersji 2024.0.1 programu Comarch ERP Optima umożliwiono przypisanie kontrahentowi domyślnego rachunku bankowego dla każdej waluty.

Na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] podczas dodawania lub edycji rachunku bankowego dostępne jest pole Waluta z rozwijalną listą walut.

Dodając nowy rachunek bankowy, w polu Waluta podpowiadana jest waluta ustawiona w Konfiguracji Programu jako domyślna (najczęściej PLN). Operator może zmienić tę walutę na inną.
Jeżeli dla kontrahenta będzie to pierwszy rachunek w określonej walucie, jest on oznaczany jako domyślny. Program pilnuje, żeby dla określonej waluty był tylko jeden domyślny rachunek bankowy. Jeżeli więc zostanie przez operatora na formularzu rachunku bankowego kontrahenta zaznaczony parametr Domyślny, na innym rachunku bankowym w tej samej walucie, który poprzednio był rachunkiem domyślnym, ten parametr zostanie odznaczony.

Podczas dodawania Faktur Zakupu, dokumentów w rejestrze VAT zakupu, dokumentów w ewidencji dodatkowej kosztów oraz płatności w preliminarzu podpowiadany jest domyślny rachunek tego podmiotu dla waluty, w której wystawiony jest dokument.

 

Czy ten artykuł był pomocny?