Jak najszybciej sprawdzić stan konta na rachunkach bankowych i kasie?

image_print

Aby w łatwy sposób dokonać przeglądu stanu kont bankowych można skorzystać z funkcji Informacji o Firmie. Po naciśnięciu przycisku  Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie, które jest podzielone na zakładki związane określonymi modułami. Następnie po wybraniu modułu Kasa i Bank widoczne są 3 grupy raportów: Środki finansowe, Należności i zobowiązania oraz Dokumenty przeterminowane.

W sekcji Środki Finansowe widoczne są podsumowania wyrażone w kwotach dla poszczególnych Rejestrów.

Środki finansowe dostarczają informacji o łącznej kwocie środków finansowych na rachunkach bankowych i kasowych w firmie. Dodatkowo prezentowana jest informacja o stanie środków w rozbiciu na poszczególne rejestry kasowe/bankowe. Informacja ta, to stan końcowy ostatniego raportu dla danego rejestru kasowego/bankowego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?