Czy istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut na koniec miesiąca lub kwartału?

image_print

Od wersji 2024.0.1  programu Comarch ERP Optima istnieje możliwość wykonania przeszacowania walut nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale również na koniec miesiąca lub kwartału. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest parametr Przeszacowanie walut na koniec miesiąca lub kwartału. Zaznaczenie tej opcji jest możliwe jeżeli zaznaczono parametr Obsługa kont walutowych.

Dla parametru Księgowanie dokumentów przeszacowania walut na początek okresu użytkownik ma możliwość wskazania opcji: stornem czerwonym i stornem czarnym. Opcja stornem czerwonym umożliwia księgowanie na początek okresu po tej samej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem minus. Natomiast opcja stornem czarnym  umożliwia księgowanie na początek okresu po przeciwnej stronie konta, co zapisy wygenerowane na koniec okresu, ze znakiem plus.

W przypadku gdy dla parametru Przeszacowanie walut na koniec wskazano opcję miesiąca podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień miesiąca wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego miesiąca. Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia miesiąca i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

W przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji kwartału  podczas dodawania pierwszego dokumentu przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień kwartału wskazanego w menu Narzędzia/ Data bieżąca. Podczas dodawania kolejnego dokumentu przeszacowania ustawia się ostatni dzień kolejnego kwartału.  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia kwartału i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

W przypadku wskazania dla parametru Przeszacowanie walut na koniec opcji okresu obrachunkowego  na dokumencie przeszacowania walut w polu Data ustawia się ostatni dzień okresu obrachunkowego.  Różnica kursowa obliczana jest w następujący sposób: saldo walutowe konta mnożone jest przez kurs z ostatniego dnia okresu obrachunkowego i od otrzymanego wyniku odejmowane jest saldo złotówkowe tego konta.

 

Czy ten artykuł był pomocny?