W jaki sposób przypisać domyślne konta różnic kursowych dla danej firmy?

image_print

Możliwość wskazania kont księgowych dla różnic kursowych jest dostępna w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na nowej zakładce [Konta różnic kursowych]. Na zakładce dostępna jest lista walut wprowadzonych w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty, za wyjątkiem waluty systemowej.

Na zakładce [Konta różnic kursowych] nie ma możliwości dodania oraz usuwania walut. Dodanie nowej waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty powoduje dodanie tej waluty na zakładce [Konta różnic kursowych].

Konta dla różnic kursowych użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie. Istnieje możliwość uzupełnienia dowolnego konta księgowego, niezależnie od okresu obrachunkowego. Po wpisaniu numeru konta w kolumnie Konto Wn i/lub Konto Ma, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku  Zapisz wprowadzone zmiany.

Uzupełnione konta przenoszone są na formularz dokumentu różnicy kursowej magazynu walut oraz dekret różnicy kursowej generowanej z rozrachunków. Jeżeli konta dla różnic kursowych nie zostaną uzupełnione w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa na zakładce [Konta różnic kursowych] to na dekret różnicy kursowej magazynu walut oraz dekret różnicy kursowej generowanej z rozrachunków pobierane są konta uzupełnione na formularzu waluty w Konfiguracji Programu/ Ogóle/ Waluty.

 

Czy ten artykuł był pomocny?