Czy można modyfikować podpisane i zatwierdzone e-Sprawozdanie?

image_print

Naniesienie zmian na zatwierdzonym i podpisanym zestawieniu bezpośrednio nie jest możliwe. Aby dokonać edycji takiego sprawozdania należy w sekcji Podsumowanie zmienić status sprawozdania, najpierw na zatwierdzone, a następnie na bufor. Ta operacja spowoduje usuniecie wszystkich podpisów.

Po edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania podpisanego wcześniej e-Sprawozdania Finansowego należy go ponownie opatrzyć podpisem elektronicznym.

Czy ten artykuł był pomocny?