Czy załączniki dodane w informacji dodatkowej w formacie PDF powinny zostać opatrzone osobnym podpisem?

image_print

Pozostałe noty są dodawane do sprawozdania finansowego w sekcji Informacja dodatkowa . W tej sekcji można dołączyć pliki w formacie PDF.

PDF jest następnie kodowany i umieszczany w treści pliku XML wraz z pozostałą treścią e-Sprawozdania. Podczas składania podpisu automatycznie są również podpisywane załączniki w Informacji dodatkowej.

Czy ten artykuł był pomocny?