Dodanie nowego zapisu – zakładka Dokumenty

image_print

Zakładka [Dokumenty] dostępna jest w przypadku, gdy użytkownik posiada moduł Obieg dokumentów lub nie posiada modułu Obieg dokumentów, ale pobrał moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa (w trybie do odczytu) widoczna jest wtedy sekcja Biblioteka dokumentów i/lub w przypadku modułu CRM/ CRM Plus – sekcja Zadania i kontakty CRM.

Czy ten artykuł był pomocny?