Księgowość - Księga podatkowa/Księga handlowa

Moduły do prowadzenia uproszczonej i pełnej księgowości oraz zarządzania środkami trwałymi.