Handel z magazynem

image_print
Informacja
Planowana na styczeń wersja 2024.2 będzie ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Nowości

 1. Wydruk Świadectwa jakości paliw stałych i Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla.
   • Na wydrukach Świadectwa jakości paliw stałych oraz Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla umożliwiono wykazanie informacji o adresie punktu sprzedaży i miejscu wystawienia dokumentu. W tym celu należy użyć odpowiednich atrybutów kontrahenta o nazwie Adres punktu sprzedaży węgla i Miejsce wystawienia dokumentu.Atrybuty domyślnie mają format listy, gdzie konieczne jest uzupełnienie pozycji tej listy.

    Powyższe atrybuty można przypisać do karty kontrahenta, na zakładce [Atrybuty], z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje lub wskazać bezpośrednio na dokumencie, w zakładce [Atrybuty/JPK].

   • Udostępniono pojedyncze wydruki Świadectwo jakości paliw stałych (sPrint) i Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla (sPrint), dostępne z poziomu pozycji dokumentu oraz wydruki zbiorcze Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie (sPrint), Paragon ze świadectwem jakości (sPrint), WZ ze świadectwem jakości (sPrint), które widoczne są z poziomu formularza dokumentu.
 1. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Przy eksporcie Faktur Sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur uwzględniono dodatkowe dane takie jak opis dokumentu oraz opis dla pozycji.
 2. Automatyczna realizacja zamówień. Na liście Rezerwacji Odbiorcy dodano operację seryjną Zrealizuj zamówienie, umożliwiającą automatyczną realizację zamówień.

 

Zmiany

 1. Krajowy System e-Faktur. Umożliwiono zmianę środowiska wymiany danych z KSeF, ze środowiska produkcyjnego na środowisko demo. W bazie danych zapamiętywana jest zawsze data uruchomienia pracy w trybie produkcyjnym.

Poprawiono

 1. Poprawiono wyświetlanie siódmego atrybutu w podglądzie pozycji dokumentu, na zakładce [Zasoby].
 2. Przekształcanie dokumentów. Wykluczono zbędne generowanie korekty wartości, w sytuacji przekształcania dokumentów PZ lub WZ do dokumentów handlowych, gdzie występuje agregacja pozycji.
 3. Import raportu sprzedaży z kasy fiskalnej. Usunięto problem pojawiający się podczas wykonywania importu raportu sprzedaży, przy skonfigurowaniu więcej niż jednej kasy fiskalnej.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

 1. Generowanie przesyłki. Dla zamówienia z Comarch e-Sklep, na Zleceniu nadania przesyłki zostanie wskazany kurier zgodny z ustawieniem na formularzu Rezerwacji Odbiorcy.

Poprawiono

 1. Zdjęcie Opiekuna towaru. Poprawiliśmy sposób przesyłania zdjęcia Opiekuna towaru do e-Sklep.
 2. Automat realizacji zamówień. Wprowadziliśmy weryfikację dostępności towaru na magazynie. W przypadku jego braku, zamówienie nie zostanie automatycznie realizowane.

Współpraca z wszystko.pl

Nowości

 1. Edycja tytułu oferty. Wprowadziliśmy możliwość edycji tytułu aktywnej oferty. Dla oferty aktywnej na platformie wszystko.pl istnieje możliwość edycji jej tytułu:W sytuacji jeśli oferta została sprzedana, zmiana tytułu na platformie wszystko.pl będzie niedostępna.
 2. Zdjęcie w formacie URL. Wprowadziliśmy możliwość dodania zdjęcia w formacie URL. Z poziomu Cennika/Zasobów na zakładce atrybuty dodaliśmy możliwość dodania zdjęcia w formacie URL:

Czy ten artykuł był pomocny?