Informacje o firmie – Handel

image_print

Sekcja Informacje o firmie to dashboard Comarch ERP Optima zawierający przygotowane analizy dotyczące różnych modułów. Po kliknięciu ikony  otwiera się okno Informacje o firmie podzielone na zakładki związane określonymi modułami.

 

Informacje o firmie – Handel:

Na górze okna znajduje się nazwa firmy której dotyczą informacje oraz data i godzina ostatniego zaczytania danych. Dane prezentowane są na dzień zgodny z ustawieniem daty bieżącej w programie (Narzędzia / Data bieżąca). Ikona służy do odświeżenia danych.

Faktury wystawione dzisiaj  – zestawienie prezentuje sumę wartość netto Faktur Sprzedaży oraz Faktur Zakupu, , których data wystawienia jest zgodną z datą bieżącą programu. Wartości te prezentowane są również na wykresie. Używając opcji Pokaż możemy przejść na listę Faktur Sprzedaży lub Faktur Zakupu, która będzie zawężona wyłącznie do dokumentów z datą bieżącą. Lista dokumentów nie uwzględnia faktur w buforze i anulowanych.

Dokumenty do realizacji dzisiaj – zestawienie wyświetla ilość oraz sumę netto Zamówień u dostawców, których termin dostawy przypada na datę bieżącą programu. W zestawieniu zawarta jest również informacja o ilości oraz łącznej wartości netto Rezerwacji, których termin rezerwacji to dzień bieżący. Użytkownik może przejść do listy Rezerwacji Odbiorcy lub Zamówień u dostawców używając ikony . Lista nie uwzględnia dokumentów w buforze, zamkniętych, anulowanych i w całości zrealizowanych.

Zamówienia przeterminowane – zestawienie uwzględnia zamówienia, których termin dostawy jest mniejszy niż data bieżąca. Nie uwzględnia zamówień w buforze, anulowanych, całkowicie zrealizowanych i zamkniętych

Rezerwacje przeterminowane – zestawienie prezentuje ilość oraz łączną wartość netto rezerwacji których termin rezerwacji jest wcześniejszy niż data bieżąca. Nie uwzględnia Rezerwacji zamkniętych, w buforze, anulowanych i w całości zrealizowanych.

Dokumenty WZ bez faktur – zestawienie uwzględnia WZ nieprzekształcone do FS/PA, których data wystawienia jest mniejsza od daty bieżącej o 6 dni, nie uwzględnia WZ, których data wystawienia jest równa dacie bieżącej. Nie uwzględnia dokumentów w buforze, anulowanych, korekt.

Dostęp do danej sekcji (raportu zależny jest od modułów, na które zalogował się operator oraz ustawień dostępu do informacji, określanych na karcie danego operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Informacje].

Jeżeli w menu Widok zaznaczona jest opcja Pokaż informacje o firmie, okno Informacje o firmie jest automatycznie otwierane po zalogowaniu określonego operatora.

Czy ten artykuł był pomocny?