Jak odnotować zatrudnienie osoby współpracującej jednocześnie zatrudnionej na umowę o pracę /zlecenie?

image_print

Gdy osoba współpracująca jest jednocześnie zatrudniona na postawie umowy o pracę/zlecenie to należy ją wprowadzić w systemie dwa razy:

    • Pierwszy raz na Listę właścicieli (Płace i Kadry/ Kadry/ na dole w filtrze Lista: Właściciele). Na Formularzu danych pracownika, na zakładce [3. Etat] należy wybrać rodzaj zatrudnienia jako ‘osoba współpracująca’ oraz w polu Stawka zaznaczyć parametr ‘Dochód deklarowany’ lub jeśli składki maja być naliczane od innej kwoty – wpisać odpowiednią wartość. Na zakładce [4.Ubezpieczenie(etat)] należy wprowadzić kod tytułu dla osoby współpracującej.
    • Drugi raz na Listę pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ na dole w filtrze Lista: Wszyscy) uzupełniając dane zawartej umowy o pracę. W tym przypadku nie należy uzupełniać zakładki [4.Ubezpieczenie(etat)] – raporty dotyczące ubezpieczeń generowane będą z tytułu wypłaty naliczanej na liście ‘W’ (dla osoby współpracującej). W przypadku umowy zlecenie należy uzupełnić dane adresowe pracownika.

W związku z powyższym, wynagrodzenie dla osoby współpracującej należy przeliczyć na dwóch listach. Raz na liście dla właścicieli z datą na koniec miesiąca – na tej liście naliczą się składki – jest to wypłata ‘techniczna’ generowana, aby program miał skąd pobrać dane o składkach do deklaracji ZUS DRA. Drugi raz wypłatę należy naliczyć na liście z pracownikami etatowymi – tu naliczy się podatek oraz kwota do wypłaty, bez składek.

Czy ten artykuł był pomocny?