Jak wprowadzić w programie zatrudnienie niani?

image_print

W programie Comarch ERP Optima należy wprowadzić nianię na Listę pracowników, następnie dodać nową umowę cywilnoprawną – na formularzu umowy na zakładce [1.Ogólne] w polu ‘Rodzaj umowy’ wybrać ‘PIT 8B 6.Przychody z osobiście wykonywanej działalności’. Jeśli pracownik (niania) zarabia powyżej wynagrodzenia minimalnego to należy wprowadzić dwie umowy. Jedna z nich powinna być na kwotę minimalnego wynagrodzenia i na zakładce [2.Ubezpieczenia] na formularzu umowy należy wybrać kod ubezpieczenia 0430. Program naliczy wówczas składki emerytalne, rentowe i wypadkowe jako finansowane przez budżet, a chorobowe przez ubezpieczonego. Druga umowa powinna obejmować kwotę stanowiącą nadwyżkę nad kwotę minimalną i należy w niej odnotować kod ubezpieczenia 0431, w której składki są finansowane na zasadach ogólnych.

W programie Comarch ERP Optima dostępne są 2 kody ubezpieczeń niań, które należy stosować, tj.:

    • 04 30 xx – gdzie składki są finansowane przez budżet państwa – do wysokości kwot progowych (wynagrodzenie minimalne dla umów zawartych przed 1.01.2018 lub 50% tego wynagrodzenia – dla umów zawartych po 1.01.2018);
    • 04 31 xx – gdzie składki po połowie są finansowane przez nianie / osobę zatrudniającą (rodzica) – od kwoty nadwyżki ponad limity finansowania przez ZUS.

Czy ten artykuł był pomocny?