Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CIT-8E oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

image_print

Aby utworzyć deklarację CIT-8E należy przejść na listę deklaracji CIT-8E dostępną z poziomu Księgowość/ CIT/ Deklaracje CIT-8E. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z możliwością wskazania okresu obrachunkowego dla którego ma zostać wyliczona deklaracja CIT-8E.

Po naciśnięciu przycisku otwierany jest formularz deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

W momencie dodawania deklaracji CIT-8E w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe, na liście deklaracji CIT-8E w programie Comarch ERP Optima pojawia się okno z informacją: Dodawanie deklaracji CIT-8E. Za chwilę otworzy się przygotowana deklaracja. Nie zamykaj tego okna przed zapisaniem deklaracji. Okna nie należy zamykać w programie Comarch ERP Optima przed zapisaniem deklaracji, ponieważ zamknięcie okna spowoduje, że formularz deklaracji CIT-8E nie zostanie zapisany.

Z programu Comarch ERP Optima przenoszone są następujące dane:

  • Identyfikator podatkowy NIP podatnika – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Okres obrachunkowy, za który składana jest deklaracja – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Urząd Skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja – podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Cel złożenia formularza (złożenie zeznania, korekta zeznania) – nie podlega edycji na formularzu deklaracji.
  • Nazwa firmy oraz dane adresowe – podlegają edycji na formularzu deklaracji.
  • Imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu przedstawiciela – podlegają edycji na formularzu deklaracji.

 

Kwoty na deklaracji CIT-8E użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

Możliwość dodania załącznika CIT/EZ do deklaracji CIT-8E jest dostępna pod przyciskiem , znajdującym się w prawym górnym rogu formularza deklaracji, po rozwinięciu sekcji Załączniki oraz w dolnej części formularza deklaracji.

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z listy deklaracji CIT-8E.

Przycisk Wyślij umożliwia wysłanie deklaracji CIT-8E do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Przycisk Odbierz UPO służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Czy ten artykuł był pomocny?