Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację VAT-27 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

image_print

Aby utworzyć deklarację VAT-27 należy przejść na listę deklaracji VAT-27 dostępną z poziomu Rejestry VAT/ Inne/ Deklaracje VAT-27. Po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien wskazać miesiąc i rok, za który ma zostać dodana deklaracja VAT-27 oraz nacisnąć przycisk .

W sekcji C. Informacja o dostawach towarów – art.17 ust.1 pkt 7 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykłe wprowadzone do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, z rodzajem Towary lub Środki transportu, rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca i zaznaczonymi parametrami Podatnik VAT czynny oraz Rozliczać w VAT-27.

W sekcji D. Informacja o świadczonych usługach – art.17 ust.1 pkt 8 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykłe wprowadzone do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, z rodzajem Usługi, rodzajem transakcji Krajowa ‑ podatnikiem jest nabywca i zaznaczonymi parametrami Podatnik VAT czynny oraz Rozliczać w VAT‑27.

Wysyłka i odbiór UPO dostępne są z formularza deklaracji VAT-27.

Przycisk Wyślij  służący do wysyłki do systemu e-Deklaracji staje się aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomocą przycisku . Po naciśnięciu przycisku Wyślij  następuje zablokowanie deklaracji i jej wysłanie. Wysłanie deklaracji VAT-27 do systemu e-Deklaracje jest możliwe za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu niekwalifikowanego. Podpis niekwalifikowany jest dostępny tylko dla podatnika będącego osobą fizyczną.

Po wysłaniu deklaracji ikona wysyłki zostaje zamieniona na przycisk Odbierz UPO , który służy do odebrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Czy ten artykuł był pomocny?