Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FA/ WZ?

image_print

Dokument WZ
Zatwierdzając dokument WZ z bufora na stałe z zaznaczonym parametrem FA, program podniesie formularz FA z datami zgodnymi z dokumentem WZ.
Jeżeli zapiszemy na stałe sam dokument WZ (bez zaznaczonego parametru FA), a później wygenerujemy dokument FA z listy, wówczas na podniesionym formularzu FA będzie zawsze data systemowa (bieżąca), a nie zgodna z dokumentem WZ .
Jeżeli ma być zachowana chronologia numeracji, Faktury Sprzedaży powinny być generowane z listy dokumentów WZ (z datami bieżącymi).

Dokument FA
Zatwierdzając Fakturę Sprzedaży z zaznaczonym parametrem WZ, program automatycznie generuje dokument WZ z datami zgodnymi z Fakturą Sprzedaży.
Zapisując na stałe samą Fakturę Sprzedaży (wyciągniętą z bufora), możemy w późniejszym terminie wygenerować do niej dokument WZ. Wygenerowany dokument WZ jest zawsze zatwierdzony na stałe i utworzony z datą bieżącą.

W przypadku przekształceń, daty na dokumentach WZ są zależne od zaznaczenia parametru Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane, który znajduje się w Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, w zakładce [Serie i Daty]. Jeżeli parametr jest włączony, daty ustawiane są według konkretnego schematu, jest on dostępny w artykule dedykowanym Konfiguracji programu – przejdź do artykułu.

Datę bieżącą w programie można zmienić w menu Narzędzia/Data bieżąca.

Czy ten artykuł był pomocny?