Komunikat ID 31800 „Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje.”

image_print

W menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji, a następnie ponownie przeliczyć deklarację i zapisać formularz. Lista Urzędów Skarbowych dostępnych w programie definiowana jest w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy na zakładce pierwszej.

Czy ten artykuł był pomocny?